Hướng dẫn like trang facebook

Các bạn vào Trang của Miya ấn nút Like nhé

Các bạn like ủng hộ, mình mới có tinh thần sáng tác tiếp được nha o(* ̄▽ ̄*)o

Cứ mỗi 30 like thì Miya sẽ unlock 1 chương

https://www.facebook.com/Miya-Yori-959950844084632/

Page facebook được 30 like thì Miya sẽ unlock chương 10

Page facebook được 60 like thì Miya sẽ unlock chương 11

Page facebook được 90 like thì Miya sẽ unlock chương 12

………………………………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: