Thông báo I’m back

Miya sắp trở lại với 1 siêu phẩm mới vô cùng hấp dẫn, nữ cường bán manh. Đặc biệt khi đến đoạn nào nữ chính hát sẽ lồng bài hát để các bạn tiện thưởng thức. Hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ Miya ^^.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: