Monthly Archives: February, 2017

Thông báo I’m back

Miya sắp trở lại với 1 siêu phẩm mới vô cùng hấp dẫn, nữ cường bán manh. Đặc biệt khi đến đoạn nào nữ chính hát sẽ lồng bài hát để các bạn tiện thưởng thức. Hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ Miya ^^.